Skip to main content

Tús curtha le Brittany Ferries ag seoladh ó Ros Láir

17 Beal 2020

D’imigh an chéad seoladh ar an mbealach nua idir Europort Ros Láir agus an Spáinn ó Ros Láir Dé hAoine an 28 Feabhra. 

Beidh an tseirbhís seo ag seoladh dhá uair sa tseachtain ó Europort Ros Láir go Bilbao i dTuaisceart na Spáinne. Ón mhí seo chugainn ar aghaidh, tá sé beartaithe go mbeidh seirbhís bhreise i bhfeidhm ó Ros Láir go Roscoff (sa Fhrainc). Is seirbhís fillte í seo a imeoidh uair sa tseachtain go dtí an fómhar. Beidh na seirbhísí á bhfeidhmiú ag Brittany Ferries a mbíodh seirbhís acu roimhe sin ó Chorcaigh go Santander. Ag an tús, is soitheach beag, ‘The Kerry’ a beidh i gceist leis an tseirbhís ó Bilbao ach tá plean ann go dtiocfaidh soitheach níos mó ina háit sin tar éis cúpla mí. De réir an sceidil, tá báid farantóireachta chun Ros Láir a fhágáil gach oíche Dé Luain agus oíche Dé hAoine, ag filleadh ó Bilbao ar an Satharn agus ar an Domhnach ar 12 meán lae go dtí déanach i mí an Mhárta. Tá sé beartaithe ansin go n-athróidh sé go Aoine/Céadaoin agus Domhnach/Déardaoin. Tá sé beartaithe freisin go dtosóidh an tseirbhís Ros Láir/Roscoff ag deireadh mí an Mhárta, ag fágáil Ros Láir tráthnóna Dé Luain agus ag filleadh ar ais tráthnóna Dé Máirt.

Agus é ag labhairt ag seoladh an bhealaigh nua chun na Spáinne, dúirt Simon Wagstaff, Stiúrthóir Lasta, Brittany Ferries Group: 

“Tá áthas an domhain orm bheith anseo don chéad seoladh de chuid Brittany Ferries ó Ros Láir. Ón gcéad lá a thosaíomar oibríochtaí idir Éirinn agus an Spáinn in 2018, d’éisteamar go géar le haiseolas ó chustaiméirí lasta ar an mbealach seo, ar bhealach tráchtála go príomha é. An teachtaireacht shoiléir a tháinig ar ais chugainn ná go gcabhródh sé go mór leo bogadh go Ros Láir agus go gcabhródh an bogadh sin linne rogha níos tarraingtí a sholáthar do dhroichead talún na Ríocht Aontaithe. Táimid ag feidhmiú anois as dhá chalafort in Éirinn, rud a threisíonn ár dtiomantas don tír seo, dá muintir agus dá geilleagar.”

Chuir Glen Carr, Bainisteoir Ginearálta Europort Ros Láir leis sin: 

“Tá ríméad orainn fáilte a chur roimh an soitheach ‘The Kerry’ de chuid Brittany Ferries’ chuig Europort Ros Láir. Táimid ag súil go mór le comhpháirtíocht rathúil a chothú le Brittany Ferries agus freastal a dhéanamh ar chustaiméirí lasta agus paisinéirí. Leis an gcinneadh chun an tseirbhís seo a bhunú, léirítear ní hamháin tarraingt Europort Ros Láir do línte loingseoireachta agus do chustaiméirí lasta agus turasóireachta, ach is é an chéad cheann de roinnt fógraí nua gnó atá beartaithe againn agus a chuirfear lenár bpleananna infheistíochta €25 milliún i saoráidí calafoirt, bonneagar agus teicneolaíocht.”

Dúirt Carr freisin 

“Is é Europort Ros Láir an calafort is cóngaraí in Éirinn do mhór-roinn na hEorpa, agus is é an t-aon chalafort amháin sa tír seachas Baile Átha Cliath ina mbeidh Pointe Cigireachta Teorann. Soláthrófar as Europort Ros Láir na seirbhísí díreacha is tapúla le haghaidh earraí easpórtála agus iompórtála chun na hEorpa agus chuig an Ríocht Aontaithe i ndiadh Brexit”.

Ba mhaith linn gach rath a ghuí ar Brittany Ferries ina gcomhpháirtíocht nua le Europort Ros Láir.