Skip to main content

Eolas maidir le COVID-19

25 Lún 2020

Foirm Aimsithe Paisinéirí

Má tá tú ag teacht go hÉirinn beidh ort 'Foirm Aimsithe Paisinéirí COVID-19' a chomhlíonadh sula dtagann sé isteach sa Stát.

Féadfar an fhaisnéis a sholáthraíonn tú a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat sna 14 lá amach romhainn chun na sonraí a thugtar ar an bhfoirm seo a fhíorú agus chun comhairle sláinte poiblí a sholáthar duit. Féadfar an fhoirm seo a úsáid freisin chun teagmhálaithe a lorg, i dtaca le cásanna den COVID-19 deimhnithe nó amhrasta.

Ní iarrtar ort Foirm Aimsithe Paisinéirí COVID-19 a chomhlánú más oibrí riachtanach sa slabhra soláthair tú (is é sin, aerchriú, criú loinge agus tarlóirí) nó más taidhleoir creidiúnaithe tú.

Má tá tú ag taisteal ar aghaidh go Tuaisceart Éireann, beidh ort cuid den fhoirm a chomhlánú.

Má tá tú ag teacht go hÉirinn an 25 Lúnasa nó roimhe sin, ní mór duit Foirm Aimsithe Paisinéirí COVID-19 in-íoslódáilte a chomhlánú agus í a thabhairt do na húdaráis ábhartha nuair a thagann tú isteach sa Stát.

Is féidir tuilleadh faisnéise ar Fhoirm Aimsithe Paisinéirí COVID-19 a fháil ar gov.ie.

Eolas faoi Sheirbhísí

Tá seirbhísí chuig/ó Europort Ros Láir ag feidhmiú i gcónaí le linn na géarchéime COVID-19. Tá sceideal seirbhíse laghdaithe á fheidhmiú ag roinnt cuideachtaí loingseoireachta go dtí go gcloisfear a mhalairt. Chun teacht ar liosta iomlán na seirbhísí atá ag feidhmiú as Europort Ros Láir, téigh chuig ár mír Seirbhísí Loingseoireachta ina bhfuil naisc ar fáil chuig ár suíomhanna gréasáin loingseoireachta.

Ar mhaithe leis na línte soláthair a choinneáil ar oscailt agus tacú le hiarrachtaí na tíre dul i ngleic le COVID-19, tá ár bhfoireann dírithe ar sheirbhísí loingseoireachta a sholáthar agus ár saoráidí críochfoirt a choinneáil ar siúl. Iarraimid ar ár gcustaiméirí go léir cloí le treoirlínte Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le fadú sóisialta a dhéanamh sa chríochfort agus ar bord loinge agus lámha a ní ar bhonn rialta. 

Glanaimid ár saoráidí críochfoirt i gcomhréir leis an gcomhairle ónár n-údaráis sláinte, agus táimid ag díriú ar limistéir amhail leithris, limistéir seiceála isteach paisinéirí, agus ar limistéir eile le haghaidh custaiméirí agus ball foirne.

Ba mhaith linn do thacaíocht a fháil freisin - is féidir leat cabhrú linn tacú le sprioc na n-údarás sláinte an cuar a chothromú agus bac a chur le scaipeadh an víris trí na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

  • Breithniú a dhéanamh ar cé chomh riachtanach is atá do thuras - cabhraíonn sé sin teorainn a chur le hidirghníomhaíochtaí sóisialta, díreach mar atá molta ag ár saineolaithe sláinte agus éascaíonn sé le fadú sóisialta a dhéanamh ar bord. Tá socruithe cianoibre ar siúl in go leor áiteanna oibre, lena n-áirítear ár bhfeidhmeanna riaracháin féin.
  • Fadú sóisialta a dhéanamh le custaiméirí eile agus le baill foirne: tá laghdú mór tagtha ar líon na ndaoine atá ag taisteal, rud a ligeann do chustaiméirí fadú sóisialta a dhéanamh. 
  • Cloí le comhairle sláinteachais na n-údarás sláinte, go mór ó thaobh lámha a ní, agus casacht nó sraoth a dhéanamh i gciarsúr nó san uillinn
  • Láimhseáil airgid a laghdú idir custaiméirí agus baill foirne: nuair is féidir, bain leas as cárta dochair nó cárta creidmheasa agus tú ag íoc, agus déan do thuras a chur in áirithe ar líne leis an gcuideachta farantóireachta iomchuí 

Eolas ó FSS maidir le COVID-19

Is ríthábhachtach sláinte agus sábháilteacht ár gcustaiméirí agus fostaithe go léir agus tá na treoirlínte sláinte poiblí arna n-eisiúint ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte á leanúint againn. Iarraimid ar gach duine an chomhairle is déanaí de chuid FSS agus treoir na Roinne Sláinte  a leanúint i gcónaí.

Cliceáil anseo chun leagan PDF a oscailt: 'Coróinvíreas COVID-19 - Comhairle Sláinte Poiblí