Skip to main content

Máistir Cuain Chalafort Ros Láir

05 DFómh 2020

Tugtar cuireadh d’iarratais ar phost mar Mháistir Cuain

An Chuideachta

Is é Iarnród Éireann cuideachta iompair iarnróid na hÉireann atá faoi úinéireacht phoiblí agus atá freagrach as cothabháil agus forbairt an ghréasáin iarnróid náisiúnta mar aon le soláthar paisinéirí iarnróid, seirbhísí lasta agus bainistíocht Chalafort Ros Láir.

Is é Calafort Ros Láir an dara calafort RÓ/RÓ, RÓ/PAX is gnóthaí sa tír a láimhseálann 15% den mhargadh sa réimse seo. Gach bliain láimhseálann Calafort Ros Láir;

 • 1,660 cuairt long;
 • 140,000 aonad lasta;
 • 800,000 paisinéir;
 • 260,000 carr;
 • 3,500 cóiste;
 • 22,000 carr trádála;
 • 50,000 tonna builc.

Tá an Calafort ag díriú ar fhás suntasach agus tá sé ag tosú ar phlean forbartha uaillmhianach sna blianta beaga amach romhainn ina ndéanfar infheistíocht shuntasach i mbonneagar, cumas láimhseála, teicneolaíocht, córais sábháilteachta an chalafoirt agus ullmhacht don Bhreatimeacht.


An Post

Tá Iarnród Éireann ag lorg iarratais ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí chun post mar Mháistir Cuain ag Calafort Ros Láir a líonadh. Tá an Máistir Cuain ríthábhachtach maidir le bainistíocht shábháilte agus éifeachtúil an chalafoirt. Tá an Máistir Cuain ina bhall den Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin, ag tuairisciú don Bhainisteoir Ginearálta.

Tá an Máistir Cuain freagrach as gach gné de Chóras Sábháilteachta, Slándála agus Cosanta Comhshaoil an chalafoirt a reáchtáil lena n-áirítear Píolótaíocht, leithdháileadh beartanna, VTS, forbairt leanúnach ar nósanna imeachta oibre, freagairt éigeandála, agus oiliúint a sholáthar agus oibriú le raon leathan páirtithe leasmhara.

Éilíonn an ról tuiscint dhomhain ar oibríochtaí long lena n-áirítear báid farantóireachta paisinéirí agus lasta Ró-Ró, mór-iompróirí agus longa crúsála.

 

An Duine

Beidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis an-spreagtha agus beidh scileanna bainistíochta den scoth aige, an cumas chun fórsa saothair oilte a spreagadh, cumarsáid a dhéanamh go soiléir agus go húdarásach ó bhéal agus i scríbhinn agus beidh sé in ann caidrimh a choinneáil le príomhpháirtithe leasmhara go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Chun cáiliú le haghaidh breithnithe, ní mór d’iarrthóir an méid seo a leanas a bheith aige:

 • Deimhniú Inniúlachta bailí STCW II/2 mar Mháistir,(neamhtheoranta) bailí le haghaidh seirbhíse i Loingeas Tráchtála na hÉireann
 • taithí farraige trí bliana ar a laghad mar Mháistir nó mar Phríomhoifigeach ar árthach trádála agus/nó taithí trí bliana mar Mháistir Cuain, Leas-Mháistir Cuain nó Máistir Cúnta Cuain i gcalafort inchomparáide
 • taithí farraige trí bliana ar a laghad mar Mháistir nó mar Phríomhoifigeach ar árthach trádála lena n-áirítear taithí ceannasaíochta agus láimhseála long
 • Eolas ar oibríochtaí calafoirt/críochfoirt
 • Eolas oibre ar ISM, PMSC, ISPS agus Reachtaíocht reatha OHS na hÉireann

Le haghaidh Sonraíocht mhionsonraithe an phoist, seol ríomhphost le do thoil chuig recruitment.rosslare@irishrail.ie ag úsáid an ábhair Sonraíocht Poist - Máistir Cuain.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an ról trí r-phost a sheoladh in éineacht le Curriculum Vitae mionsonraithe chuig recruitment.rosslare@irishrail.ie ag úsáid an ábhair Iarratas ar ról mar Mháistir Cuain.

Is é an dáta deiridh d’iarratais: Dé hAoine an 29 Deireadh Fómhair 2020.