Skip to main content

Paisinéirí ag teacht isteach chuig Eorafort Ros Láir ón bhFrainc

12 Aib 2021

Ba cheart do phaisinéirí atá ag teacht isteach chuig Eorafort Ros Láir ar sheirbhísí farantóireachta ón bhFrainc (lena n-áirítear paisinéirí atá ag taisteal tríd an bhFrainc) a thabhairt faoi deara, ón Déardaoin, an 15 Aibreán, nach mór dóibh Coraintín Éigeantach Óstáin (MHQ) a dhéanamh le haghaidh tréimhse 14 lá. Roimh thaisteal go hÉirinn, ní mór do phaisinéirí MHQ a chur in áirithe agus íoc as ar a suíomh gréasáin.  

Ina theannta sin, ní mór do phaisinéirí a thug cuairt air nó a thaistil trí stáit ainmnithe eile sa 14 lá roimh theacht go hÉirinn MHQ a chur in áirithe agus a chur i gcrích freisin.

Buailfidh comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann le paisinéirí nach mór dóibh MHQ a chur i gcrích, atá ainmnithe mar Phointe Teagmhála Oifigiúil an Stáit chun tacú le beartas MHQ na hÉireann, a chinnteoidh go ndéanfar paisinéirí a iompar go sábháilte agus go slán chuig an suíomh ina mbeidh an MHQ réamháirithe á chur i gcrích acu.

Tabhair faoi deara, nach mbaineann an ceanglas le haghaidh MHQ le hoibrithe iompair idirnáisiúnta ag a bhfuil Teastas Iarscríbhinn 3; Tiománaithe Feithiclí Earraí Troma; agus criú muirí. Tá mionsonraí maidir le catagóirí díolmhaithe eile le fáil anseo.

Ba cheart a mholadh do phaisinéirí gan taisteal le peataí má tá siad faoi réir coraintín éigeantach, de bhrí nach gceadófar an peata a thabhairt isteach san óstán coraintín éigeantach mura madra treorach é. Ceanglófar ar aon phaisinéir a thagann isteach sa tír agus atá faoi réir MHQ an madra a thabhairt ar láimh d’ionadaithe DAFM ag na calafoirt a dhéanfaidh socruithe chun an peata a choinneáil i gcró áitiúil fad is a bheidh an paisinéir ar coraintín. Beidh an paisinéir freagrach as costas an chró. Tá tuilleadh eolais maidir leis seo agus na tacaíochtaí eile atá ar fáil do dhaoine a bhfuil coraintín éigeantach á dhéanamh acu le fáil anseo.

Tá na sonraí ar fad maidir leis na ceanglais a bhaineann le daoine atá ag taisteal go hÉirinn i rith COVID-19 le fáil anseo.