Skip to main content

Faigheann XELLZ 100.000 méadar cearnach breise chun Saorlimistéar a fhorbairt ag Calafort Ros Láir

13 Iúil 2020

Tá comhlacht lóistíochta na hÍsiltíre XELLZ tar éis 100.000 méadar cearnach de thalamh a fháil le cur leis an 200.000 méadar cearnach atá daingnithe cheana féin ag calafort Ros Láir, Éire. Chuir an cinneadh an talamh nua seo a fháil cur chun cinn ar phleananna chun Saorlimistéar a chruthú ag Calafort Ros Láir agus an Pháirc Ghnó (EBP

Tar éis fógra Iarnród Éireann an tseachtain seo caite go bhfuil claochlú mór le déanamh ar Chalafort Ros Láir le hinfheistíocht de €30 milliún, tá sé ar intinn ag XELLZ seasamh an chalafoirt a dhaingniú mar mhol gaoithe iomaíoch amach ón gcósta trí Shaorlimistéar a chruthú. Is ceantair chustaim shábháilte laistigh den Aontas Eorpach iad Saorlimistéir inar féidir earraí neamh-Aontais a thabhairt isteach saor ó dhleachtanna iompórtála, muirir (m.sh. cánacha) agus bearta beartais tráchtála. Is féidir na hearraí seo, tar éis ama sna Saorlimistéir, a scaoileadh ar an margadh intíre (faoi réir dleachtanna iompórtála agus muirir eile a íoc). 

Deir an tUasal Phonsey Croke, Príomhoifigeach Straitéise (CSO) de 24shore Éire, “Tugann sé seo an cumas do chomhlachtáí atá lonnaithe i bPáirc Ghnó Saorlimistéir Calafort Ros Láir (EBP-FZ) feirmeacha gaoithe amach ón gcósta (OWF) a fheidhmiú agus a shuiteáil ar bhealach éifeachtúil ó thaobh costais de agus iomaíoch. Tá go leor feirmeacha gaoithe amach ón gcósta le suiteáil agus le feidhmiú in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, agus ar fud na mór-roinne agus cabhróidh Saorlimistéar le sreabhadh earraí a éascú agus tionscadail a choimeád ag gluaiseacht.” Trína fhochuideachta seirbhísí amach ón gcósta 24shore SBS (Seirbhísí Soláthair Bunáite) agus XELLZ Ireland, bunóidh XELLZ bunáit soláthair gaoithe amach ón gcósta chun freastal ar agus tacú le feirmeacha gaoithe amach ón gcósta amach anseo, ag tabhairt 

fuinneamh nua don réigiún. Beidh an EBP fíorghnóthach nuair is féidir le gnóanna bainteach go díreach leis na Feirmeacha Gaoithe Amach Ón gCósta (OWF’s) atá le teacht iad féin a bhunú. 

Cuireann an EBP go leor limistéar stórála agus cóimeála ar fáil chun na tuirníní gaoithe, na píosaí trasdula agus an trealamh slógaidh a bhainistiú. Beidh réimsí ann do chomhlachtaí a sholáthraíonn seirbhísí cothabhála, oibríochta, agus deisiúcháin don mhargadh nua fuinneamh in-athnuaite seo. Beidh saoráid oiliúna nua sa spás freisin don tionscal in-athnuaite inar féidir le poitéinseal óg (YP) tabhairt faoi oiliúint ghairmiúil don tionscal fuinnimh gaoithe in-athnuaithe amach ón gcósta. 

Deir an tUasal Finbarr Cleary, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF), XELLZ Éireann Teo., Táimid tiomanta do rath náisiúnta a dhéanamh d’fhorbairt Ros Láir. Is mór an spreagadh é an tacaíocht atá faighte againn ón bpobal níos leithne, ó chumainn tionscail, ón rialtais áitiúil agus náisiúnta agus ó ghníomhaireachtaí neamhspleácha. Tá Oirdheisceart Éireann ar tí a bheith ina limistéar gníomhaíochta tráchtála idirnáisiúnta chomh maith le hIonad Barr Feabhais Oibríochtaí & Cothabhála (O&MCOE) le haghaidh go leor tionscal.” 

Tá claochlú ollmhór le déanamh ar Chalafort Ros Láir mar chuid dá mháistirphlean calafoirt. Infheisteoidh an t-údarás calafoirt Iarnród Éireann os cionn €30 milliún sna cúig bliana atá amach romhainn. Cinnteoidh sé go mbeidh an acmhainn, na saoráidí, agus an teicneolaíocht ag Ros Láir chun fás ollmhór a éascú ar mhaithe le réigiún an Oirdheiscirt agus eacnamaíocht níos leithne na hÉireann.