Skip to main content

De bharr seoltaí breise Stena Line Cherbourg tá príomhphort Ros Láir ag nascadh an tionscail leis an Eoraip

Suas le 30 seirbhís dhíreach ó agus go dtí Ros Láir chuig an Mór-Roinn go seachtainiúil i 2021

Chuir Bainisteoir Ginearálta Europort Ros Láir fáilte chroíúil roimh an ngnó nua is déanaí do Ros Láir, leis an bhfógra ó Stena Line inniu maidir le hárthach breise ar an mBealach Ros Láir Europort go Cherbourg agus dúbailt na seoltaí seachtainiúla.  Tabharfaidh sé seo minicíocht Stena Line ar an mbealach ó thrí chinn go sé huaire sa tseachtain do sheirbhísí gach bealach díreacha ó Eanáir 2021.

Leanann sé seo fógra díreach dhá sheachtain ó shin ó DFDS de sheirbhís gach bealach díreach nua sé huaire sa tseachtain idir Ros Láir agus Dunkirk, agus ciallaíonn sé seo go mbeidh Europort Ros Láir mar phríomhphort na hÉireann a nascann tionscal na hÉireann chun na hEorpa, le suas le 15 seoladh gach bealach go seachtainiúil i 2021.

OibreoirBealachMinicíocht 
Stena LineRos Láir go CherbourgSé huaire gach bealach sa tseachtain
DFDFRos Láir go DunkirkSé huaire gach bealach sa tseachtain
Brittany FerriesRos Láir go BilbaoDhá uair gach bealach sa tseachtain  
Brittany FerriesRos Láir go CherbourgCeann gach bealach go seachtainiúil (Márta ar aghaidh)

Sa tseirbhís nua-fheabhsaithe Stena Line, a fógraíodh inniu, cuirfidh Stena Line árthach breise do lasta amháin ar a bhealach Ros Láir go Cherbourg ón 4ú Eanáir 2021. Tiocfaidh an Stena Foreteller le chéile leis an Stena Horizon a oibríonn ar an mbealach cheana féin, ag dúbailt an toillte lasta chomh maith le minicíocht seoltaí Stena Line idir Éire agus an Mhór-Roinn.

Is nasc lasta atá ag éirí níos tábhachtaí idir Éire agus an Eoraip an tseirbhís Ros Láir go Cherbourg. Soláthróidh Stena Foreteller 3,000 méadar lána breise de thoilleadh lasta in aghaidh an turais agus is féidir leis freastal ar mheascán de thrácht tionlactha agus neamhthionlactha le háiseanna ar bord do suas le 12 tiománaí lasta.

Tabharfaidh an tseirbhís nua nasc ríthábhachtach iar-Bhreatimeachta do thionscal na hÉireann, le rochtain saor ó bhrú tráchta go Europort Ros Láir, agus rochtain saor ó dhroichead talún go Mór-Roinn na hEorpa, ag daingniú stádas Ros Láir mar Thairseach na hÉireann chun na hEorpa.

Dúirt Glenn Carr, Bainisteoir Ginearálta Ros Láir “Cuirimid fáilte chroíúil roimh chinneadh Stena Line a sheirbhís Ros Láir go Cherbourg a dhúbailt ó thús 2021.  Léiríonn sé neart na comhpháirtíochta idir Europort Ros Láir agus Stena Line maidir le réitigh loingseoireachta a sholáthar do thionscal na hÉireann. Treisíonn tiomantas Stena Line ár ngealltanais uaillmhianacha chun leanúint le forbairt áiseanna calafoirt, bonneagair agus teicneolaíochta faoin bPlean Straitéiseach agus  Máistirphlean don chalafort. Is é Europort Ros Láir Tairseach na hÉireann chun na hEorpa agus nasc straitéiseach lárnach a nascann an tír  agus mór-roinn na hEorpa.”

Lean Carr ar aghaidh “chomh maith le comhpháirtíocht lenár gcustaiméirí líne loingseoireachta – Stena Line, DFDS agus Brittany Ferries – ar na cúig sheirbhís dhíreacha déag gach bealach chuig an Mór-Roinn i 2021, is é ról an chalafoirt dul i gcomhpháirtíocht le tionscal na hÉireann, a bhfuil sé seo ina fhorbairt fhíorspreagúil dóibh.  I gcomhthéacs  an Bhreatimeachta, léirigh ár bhfógraí gnó nua an obair atá déanta againn leis an tionscal tarlaithe, comhlachtaí ionadaíochta, oibreoirí loingseoireachta agus calafoirt san Eoraip chun  tairiscintí láidre a aithint don earnáil, agus a chinntiú go bhfuil roghanna láidre ó thaobh an Bhreatimeachta de ag gnó na hÉireann maidir le trádáil.”

“Faighimid tacaíocht ar bhonn leanúnach inár bpleananna uaillmhianacha ón Roinn Iompair, lena n-áirítear an tAire Eamon Ryan, An tAire Hildegarde Naughton agus a n-oifigigh, chomh maith le Comhairle Contae Loch Garman, a Príomhfheidhmeannach Tom Enright agus a fhoireann, agus ár n-ionadaithe tofa áitiúla go léir.”

Fuair Iarnród Éireann - Údarás Calafoirt do Europort Ros Láir – cead planála le déanaí chun claochlú mór a dhéanamh ar Europort Ros Láir, mar chuid dá Mháistirphlean Calafoirt. Déanfaidh an Máistirphlean, maraon le tionscnaimh faoin bplean straitéiseach don phort, breis agus €30 milliún a infheistiú ag  Iarnród Éireann i Europort Ros Láir sna cúig bliana amach romhainn. Cinnteoidh sé go mbeidh an acmhainn, na háiseanna agus an teicneolaíocht feistithe ag Ros Láir chun fás mór a éascú ar mhaithe leis an réigiún agus leis an ngeilleagar náisiúnta níos leithne.

Is iad na hathruithe móra ar an Europort ná: 

  • Leagan amach nua an chalafoirt ailínithe chun fás an chalafoirt sa todhchaí a uasmhéadú agus tacú le forbairt réigiúnach agus náisúnta 
  • Áiseanna agus bonneagar suntasach nua chun Europort Ros Láir a fhorbairt chun a lánacmhainneachta mar chalafort tairsí na hÉireann chuig an Ríocht Aontaithe agus an Eoraip 
  • Calafort Inbhuanaithe, Saoráideach agus Cliste a dhearadh agus a fhorbairt a bheidh ar an leibhéal is fearr go hidirnáisiúnta

Críochnófar an fhorbairt faoin Máistirphlean thar roinnt céimeanna thar thréimhse ama cúig bliana le cur ar chumas an chalafoirt na seirbhísí agus an ghníomhaíocht go léir a oibriú  le linn na tógála. Is é Europort Ros Láir an calafort is gaire chuig an Ríocht Aontaithe agus mórthír na hEorpa agus tairgeann sé go leor Seirbhísí díreacha laethúla/seachtainiúla don Ríocht Aontaithe, don Fhrainc agus don Spáinn.  

Chomh maith le máistirphlean an chalafoirt, , tarlóidh tuilleadh infheistíochta substaintiúla freisin ag an gcalafort agus ag an gceantar máguaird agus cuirfear na forbairtí breise seo a leanas i gcrích le linn na tréimhse ama céanna. 

  • Tógáil Bhóthar Rochtana Europort Ros Láir Nua N25 ag Bonneagar Iompair Éireann agus Comh-Chomhairle Loch Garman
  • Forbairt ar Pháirc Ghnó Europort Ros Láir ag an gcomhlacht Ísiltíreach XELLZ ag díriú ar an Margadh Gaoithe Eischósta sa todhchaí 
  • Seachadadh na háiseanna fairsinge buana atá ann cheana agus tógáil na háiseanna fairsinge buana amach anseo chun gach riachtanas custaim agus Breatimeachta a chomhlíonadh do ghníomhaireachtaí stáit ag an gCalafort, rud a fhágann gurb é Ros Láir an t-aon calafort lasmuigh de Bhaile Átha Cliath leis an bPost Cigireachta Teorann Riachtanach. 

Feicfidh na forbairtí comhcheangailte an infheistíocht is mó riamh sa chalafort agus sa cheantar máguaird, agus beidh Europort Ros Láir ina príomhthairseach don tír chuig an Ríocht Aontaithe agus an Eoraip.