Skip to main content

Fáiltíonn Ros Láir roimh Ionad Gaoithe Eischósta

02 Meith 2020

Offshore wind farm


Tá Europort Ros Láir tar éis fáilte a chur roimh an bhfógra a thug an chuideachta Ísiltíreach XELLZ go bhfuil sé chun ionad soláthair gaoithe eischósta a bhunú in aice le Europort Ros Láir.

Tá thart ar 200,000 méadar cearnach talún faighte ag XELLZ in aice le Europort Ros Láir a bhfuiltear chun é a roinnt ina chriosanna agus a dtabharfar Páirc Ghnó Europort Ros Láir (EBP) ar an limistéar iomlán. Trí na fochuideachtaí seirbhísí eischósta dá chuid, 24shore agus XELLZ Ireland, bunóidh an chuideachta Ísiltíreach bonn soláthair gaoithe eischósta ann chun freastal ar fheirmeacha gaoithe eischósta, agus chun tacú leo, amach anseo, agus tabharfar fuinneamh nua isteach sa réigiún dá bharr.

Fágfaidh sé sin go mbeidh Europort Ros Láir mar mhol chun tuirbíní agus comhpháirteanna eile a sheachadadh d’fhorbairtí feirmeacha gaoithe i Muir Éireann agus sa Mhuir Cheilteach, agus cuirfidh sé borradh faoin gcalafort agus faoin ngeilleagar tríd an loingseoireacht mhéadaithe a bheidh ann, agus mar gheall ar na postanna a bheidh cruthaithe ann, dá bharr.

“Seo é an fíor-thosach don fhorbairt seo, chun freastal ar na feirmeacha gaoithe eischósta i Muir Éireann agus sa Mhuir Cheilteach sa todhchaí. Tá rochtain dhíreach ar an gcé chun trealamh gaoithe eischósta a luchtú agus a dhíluchtú curtha ar fáil le talamh an EBP, agus táimid réidh anois chun labhairt le páirtithe leasmhara,” a dúirt Petrus (Peter) Bouwhuis, an POF ar XELLZ B.V.

Beidh Páirc Ghnó Europort thar a bheith gnóthach a mbeidh gnóthais a bhfuil baint dhíreach acu leis na Feirmeacha Gaoithe Eischósta (OWFanna) curtha i mbun ann. Tugann an spás go leor limistéar stórála agus tionóil chun na tuirbíní gaoithe, na baill aistrithe agus an trealamh feidhmithe a bhainistiú. Amach anseo, beidh spás ar fáil d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) ar spéis leo seirbhísí cothabhála, oibríochta agus deisiúcháin a sholáthar don mhargadh fuinnimh in-athnuaite seo atá ag teacht chun cinn.

Beidh Port Ros Láir réidh chun freastal ar Mhuir Éireann agus ar an Muir Cheilteach agus chomh maith leis sin beidh rochtain ag an bport cósta thoir na Ríochta Aontaithe agus mór-roinn na hEorpa, áiteanna ina bhfuil go leor OWFanna beartaithe.

Dúirt Glenn Carr, Bainisteoir Ginearálta ar Europort Ros Láir; 

“Tá Europort Ros Láir suite go hidéalach mar thairseach d’fhorbairt an Fhuinneamh Ghaoithe Eischósta in Éirinn. Tá an acmhainneacht, an bonneagar agus an talamh atá de dhíth againn ann chun a chinntiú go bhfuil an calafort ceart, atá lonnaithe go straitéiseach, ag Poblacht na hÉireann chun fás na hearnála ríthábhachtaí seo a éascú agus muid ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin chomhshaoil sna blianta amach romhainn. Beidh ról ríthábhachtach ag an fhuinneamh gaoithe eischósta chun áirithiú go mbainfear amach spriocanna astaíochtaí amach anseo, agus tá sé ríthábhachtach go gcuirfear an bonneagar muirí, talún agus calafoirt ceart in áit. Mar gheall ar an láithreán a bhfuil Ros Láir suite ar oileán na hÉireann agus an limistéar cósta ina bhforbróidh sé amach ón gcósta, tá sé deacair argóint nár cheart an tacaíocht agus na hacmhainní a bheith curtha ar fáil dó atá de dhíth lena chinntiú go mbeidh rogha calafoirt ag Éirinn chun freastal ar riachtanais mhargadh an fhuinnimh ghaoithe eischósta amach anseo. Tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do na deiseanna fostaíochta agus forbartha tuaithe níos leithne chomh maith a gcruthófar dá bharr i Loch Garman agus don réigiún níos leithne ina mháguaird."

Tagann an nuacht sin sna sála ar fhógraí atá curtha amach ag an gcalafort le déanaí lena n-áirítear an Máistirphlean don chalafort a thabhairt chun críche, saoráid nua Cigireachta Teorann a ainmniú agus a thógáil mar ullmhúchán do Brexit agus na seirbhísí nua le Brittany Ferries go Bilbao agus go Roscoff atá tugtha isteach le déanaí.