Skip to main content
Cloud Wind speed 6mph, Wind direction S, Temperature 16° C

Europort Ros Láir - Do Thairseach chun na hEorpa

Eolas faoin gCalafort

Is é Europort Ros Láir an calafort Uimhir a hAon in Éirinn le haghaidh seoltaí díreacha RoPax chun na Mór-Roinne le 36 seoladh in aghaidh na seachtaine.

Fáilte chuig Europort Ros Láir, an calafort is cóngaraí in Éirinn don Ríocht Aontaithe agus don Eoraip. Tá Europort Ros Láir ar ceann de na calafoirt is mó agus is gnóthaí in Éirinn, agus é lonnaithe i Réigiún an Oirdheiscirt.

Agus seirbhísí iontacha bóthair, iarnróid agus mara againn, is féidir linn déileáil go sciliúil le lasta rolladh ann-rolladh as agus le paisinéirí, le feithiclí Talmhaíochta agus Trádála, Bulclasta, ualaí mórthomhais, longa Cúrsála, tuirbíní gaoithe agus saoráidí fuinnimh inathnuaite eile amach ón gcósta.

Sna blianta beaga atá romhainn, táimid ag infheistiú inár saoráidí calafoirt, tríd an Máistirphlean um Bonneagair agus trí leas a bhaint as an teicneolaíocht chun an Calafort digiteach agus uathoibrithe is cliste in Éirinn a chruthú.

Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as ár suíomh gréasáin nua agus go dtiocfaidh tú ar an eolas ar fad atá uait. Táimid ag tnúth go mór le fáilte mhór a chur romhat go gairid chuig Europort Ros Láir.

Glenn Carr
Director of Commercial Business Units, Iarnród Éireann – Port Authority for Rosslare Europort  


Tá pleananna fógartha ag Europort Ros Láir chun an calafort, a chúlchríoch agus réigiún an oir-dheiscirt a bhunú mar Mhol Fuinnimh In-athnuaite  Amach ó Chósta (ORE) na hÉireann, agus é d'acmhainn acu suas le 2,000 post a chruthú. Tar éis tréimhsí stairiúla dó in 2022 agus 2023, ina ndearnadh Europort Ros Láir mar phríomhchalafort na hÉireann le haghaidh seirbhísí díreacha Ró-Ró/Pax chun na hEorpa, tugann an calafort breac-chuntas ar a fhís a bheith mar Mhol Fuinnimh In-athnuaite Amach ón gCósta na hÉireann. I measc na bpleananna infheistíochta don chalafort agus dá bhonneagar tá: - Máistirphlean an chalafoirt agus digitiú - Post Rialaithe Teorann Buan atá á fhorbairt ag an OPW - Bóthar Rochtana Europort Ros Láir an N25 - Forbairt an mhoil ORE. San iomlán, táthar chun €350 milliún a infheistiú.

Paisinéir

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le hamanna seolta, saoráidí calafoirt, gluaisteán ar cíos agus ábhair eile nach iad, téigh chuig an mír ‘Eolas do Phaisinéirí’.

Lasta

Soláthraíonn Europort Ros Láir réimse leathan seirbhísí lena n-áirítear Rolladh Ann-Rolladh As, Gluaisteáin Thrádála, Seirbhísí amach ón gCósta, bulclasta agus lasta neamhghnách. Téigh chuig an mír ‘Lasta’ chun tuilleadh eolais a fháil.

Slándáil Custaim agus Brexit

Téigh chuig an mír 'Slándáil Custaim agus Brexit' chun tuilleadh eolais a fháil.