Skip to main content

Rosslare Europort - Changes to Car Parking

Payment for parking must be made via the APCOA connect websiteAPCOA Android app or APCOA iOS app or QR code at the port. Car parking pay machines are no longer available. More information

Slándáil Custaim agus Brexit

Ioncam & Custaim

Sa phríomhchalafort in Europort Ros Láir, tá both éascaithe trádála de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun cabhrú le paisinéirí agus leis an tionscal lasta. Déileálann an both seo le ceisteanna a bhaineann le hearraí iompórtála, earraí easpórtála agus dearbhuithe neamh-AE. 

An Roinn Talmhaíochta

Laistigh de thailte daingne Europort Ros Láir, tá an Roinn Talmhaíochta ar an láthair chun freagra a thabhairt ar cheist ar bith a bhaineann le cúrsaí talmhaíochta, beostoc nó eachaí, nó ceisteanna ginearálta a bhaineann le peataí. Tá oifig na Roinne Talmhaíochta lonnaithe gar do Bheart a hAon ar an gcé. Tá an oifig inrochtana nuair atá custaiméirí lasta agus custaiméirí taistil tar éis seiceáil isteach lena gcomhpháirtithe taistil. Caithfidh feithiclí go léir, idir fheithiclí taistil agus feithiclí lasta, a bhfuil ainmhithe á n-iompar acu cuairt a thabhairt ar an Roinn Talmhaíochta roimh dóibh bhordáil.  

Europort Ros Láir agus Brexit

Beidh athruithe i ndán d’Éirinn agus dár gcomhpháirtithe AE de bharr chinneadh na Ríochta Aontaithe an tAontas Eorpach a fhágáil. Chun eolas a fháil agus chun teacht ar réimse tacaíochtaí Rialtais, téigh chuig an gcuid sin de shuíomh gréasáin na Roinne Talmhaíochta ina bhfuil eolas leagtha amach maidir le Brexit.

Further relevant Brexit information: