Skip to main content

Eolas maidir le Lasta

Tá níos mó i gceist le Europort Ros Láir na bailiúchán bonneagair, saoráidí agus seirbhísí den scoth; is calafort uathúil, nuálach é a nascann Éire leis an Ríocht Aontaithe agus leis an Eoraip.

Ós rud é go bhfuilimid lonnaithe go straitéiseach ar chósta oirdheiscirt na hÉireann agus go bhfuil saineolas éagsúil  ó thaobh trádearraí againn, is féidir linn an réiteach is fearr a chur ar fáil i gcás earraí a iompórtáil agus a easpórtáil ó Éirinn go dtí an Ríocht Aontaithe agus an Eoraip agus sa treo eile. Soláthraímid freisin na bealaí is tapúla agus is éifeachtúla chuig an margadh toisc nach bhfuil Ros Láir ach 90 nóiméad ó lár Chathair Chorcaí agus ó lár Chathair Bhaile Átha Cliath agus 3 uaire an chloig ó Bhéal Feirste agus cathracha móra eile. 

Tá Ros Láir tiomanta d’infheistíocht, bainistíocht agus réitigh cruthaitheacha a chur ar fáil. Táimid oscailte do roghanna nua chun tacú le slabhraí soláthair isteach agus amach do phríomhghníomhaithe laistigh de na hearnálacha a bhaineann le lasta, fuinneamh gaoithe amach ón gcósta, bulclasta agus gluaisteáin.

Rolladh Ann-Rolladh As

Soláthraíonn Europort Ros Láir seirbhísí Rolladh Ann-Rolladh As.

Gluaisteáin Trádála

Tá iompórtáil agus easpórtáil gluaisteán ar ceann de na trádálaithe is mó sa Chalafort. Láimhseáiltear breis agus 25,000 feithicil sa bhliain in Europort Ros Láir.

Amach ón gCósta

Is iontach an deis é an margadh atá ag teacht chun cinn maidir le feirmeacha gaoithe in Éirinn chun Europort Ros Láir a fhorbairt mar mhol suiteála agus seirbhísithe do na príomhghníomhaithe sa tionscal sin.  

Bulclasta & Ualaí Neamhghnácha

In Europort Ros Láir, láimhseáiltear bulclasta de mhéideanna éagsúla agus ualaí atá níos mó ná gnáth-ualaí.

Saoráidí Calafoirt

Tá roinnt saoráidí ar fáil ag an gcalafort nó go áitiúil. Téigh chuig ár leathanach maidir le Saoráidí chun liosta iomlán agus tuilleadh eolais a fháil.

Línte Cúrsála

Tá eolas ar fáil anseo maidir le Línte Cúrsála agus Saoráidí Críochfoirt Cúrsála in Europort Ros Láir.

Seirbhísí Loingseoireachta

Chun eolas a fháil maidir leis na seirbhísí farantóireachta atá ar fáil in Europort Ros Láir, téigh chuig an mhír a bhaineann le Seirbhísí Loingseoireachta.

Custaim agus Brexit

Tá eolas ar fáil anseo maidir le hearraí iompórtála, earraí easpórtála, dearbhuithe neamh-AE agus an Roinn Talmhaíochta.

Is príomhthairseach isteach in Éirinn agus amach aisti é Europort Ros Láir, áit a bhfuil réimse leathan saoráidí agus seirbhísí oiriúnaithe chun freastal a dhéanamh ar do riachtanais ghnó. Ba bhreá linn do riachtanais ghnó a phlé leat agus réiteach saincheaptha a chur i bhfeidhm chun freastal ort. Déan teagmháil lenár mBainisteoir Tráchtála chun plé a dhéanamh ar na bealaí is féidir linn cabhrú le do ghnó, anois agus amach anseo.