Skip to main content

Rosslare Europort - Changes to Car Parking

Payment for parking must be made via the APCOA connect websiteAPCOA Android app or APCOA iOS app or QR code at the port. Car parking pay machines are no longer available. More information

Línte Cúrsála

Nascacht Cúrsála Europort Ros Láir

Is tairseach iontach do thurasóirí é Europort Ros Láir agus níl sárú orainn ó thaobh neasachta agus naisc chuig na láithreáin turasóireachta is mó tóir in Éirinn. Ní fada uait ón gcalafort na galfchúrsaí is fearr in Éirinn agus áilleacht iontach na tuaithe. Tá roinnt comharthaí talúin i gContae Loch Garman a bhfuil clú agus cáil dhomhanda orthu, Teach Solais Rinn Duáin, Crannlann JFK, Caisleán Bhaile Sheáin agus Páirc Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann ina measc, gach ceann díobh thart ar 30 nóiméad ón gcalafort.

Saoráidí an Chríochfoirt Chúrsála

Tá trí bheart in Europort Ros Láir is féidir glacadh le soithí cúrsála lena dtaobh. Is féidir linn freastal ar sheirbhísí siúnta le haghaidh soithí cúrsála a fhanann lasmuigh den chalafort freisin.

Is féidir linn na seirbhísí seo a leanas a chur ar fáil ach iad a iarraidh:

  • Seirbhísí slándála
  • Úruisce
  • Saoráidí bus agus traenach

Tá na roghanna seo a leanas ag paisinéirí a fhágann an soitheach cúrsála in Europort Ros Láir:

  • Dul ar bord bus turais i ndiaidh dóibh an ticéad iomchuí a cheannach ón líne cúrsála
  • Dul ar bord an bus tointeála saor in aisce a thabharfaidh amach go sábháilte iad as limistéar an chalafoirt. Bíonn ar na paisinéirí seo a dturais féin a eagrú trí leas a bhaint as iompar poiblí (bus agus traein) nó tacsaithe
  • Tacsaí a fháil lasmuigh den phríomhchríochfort

I gcomhréir le ‘Cód Slándála Idirnáisiúnta um Shaoráidí Calafoirt agus Loinge’, bíonn rialacháin dhiana slándála i gceist in áiteanna a dtagann longa cúrsála chun cé. Chuige sin, níl cead ag cuairteoirí teacht isteach sa chríochfort ná sa long gan réamhfhógra a bheith faighte trí ghníomhaireacht na loinge

Más maith leat áirithint a dhéanamh ar long cúrsála, déan teagmháil lenár mBainisteoir Tráchtála agben.radford@irishrail.ie