Skip to main content

Rosslare Europort Masterplan

We are working to transform Rosslare Europort, to improve your port and your facilities. While planning your trip please be aware that there are changes to the port layout and parking facilities. Please allow sufficient time before your departure to familiarise yourself of the changes. We apologise for the inconvenience during these essential works.

Beartas Europort Ros Láir maidir le Fianáin

Léiríonn Iarnród Éireann meas ar phríobháideachas cuairteoirí uile chun ár suíomh gréasáin. Leagtar amach sa Bheartas seo maidir le Fianáin ár mbeartas maidir le fianáin a úsáid ar Shuíomhanna Gréasáin uile de chuid Iarnród Éireann.

Féadaimid ár mBeartas maidir le Fianáin a nuashonrú chun athruithe ar bith a tharlaíonn ó thaobh na teicneolaíochta de nó sa reachtaíocht cosanta sonraí a léiriú. Léireofar ar an leathanach seo nuashonruithe nó athruithe ar bith a d’fhéadfaidh difear a dhéanamh don mbealach a bhainimid úsáid as fianáin nó don bhealach is féidir fianáin a bhainistiú mar úsáideoir.

Cad is Fianáin ann?

Is éard atá i gceist le fianáin ná comhaid téacs bheaga arna gcur ar do ríomhaire nó ar do ghléas atá cumasaithe don Idirlíon ag suíomhanna gréasáin chun cur lena bhfeidhmiúlacht. Is féidir fianán a úsáid ionas gur féidir le suíomh gréasáin nó le suíomhanna gréasáin tríú páirtí ríomhaire úsáideora, nó a g(h)léas atá cumasaithe don Idirlíon, a shainaithint. Ligeann sé seo do shuíomhanna gréasáin feabhas a chur ar an mbealach a oibríonn siad, amhail cuimhneamh ar roghanna arna n-úsáid ag úsáideoir nó rianú a dhéanamh ar chúiseanna staitistiúla ar an úsáid a bhaineann úsáideoir as suíomh gréasáin. De ghnáth agus fianáin á n-úsáid, sanntar uimhir uathúil don chuairteoir. Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir le fianáin ar www.aboutcookies.org agus ar www.allaboutcookies.org 

Fianáin ar shuíomhanna gréasáin Iarnród Éireann

Socraíonn Iarnród Éireann na cineálacha fianán seo a leanas ar do ghléas nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomhanna gréasáin;

  1. Fianáin Fíor-riachtanacha / Fianáin Céad Páirtí
  2. Fianáin Feidhmíochta agus Anailíseacha / Fianáin Tríú Páirtí
  3. Fianáin Dírithe agus Fógraíochta

Is meascán iad na fianáin seo d’fhianáin céad pháirtí, a shocraímid féin, agus fianáin tríú páirtí arna socrú ag soláthraithe seirbhíse tríú páirtí.

Fianáin Fíor-riachtanacha / Fianáin Céad Páirtí

Úsáidimid na fianáin seo a leanas atá fíor-riachtanach chun ligeann d’úsáideoirí rochtain a fháil ar ár suíomhanna gréasáin, dul ó leathanach go leathanach agus seirbhísí atá iarrtha a fháil.

Áirítear leis na fianáin seo fianáin seisiúin a ligeann d’úsáideoirí fanacht logáilte isteach agus nascleanúint á dhéanamh acu tríd an suíomh gréasáin agus tascanna riachtanacha a dhéanamh, amhail míreanna a chur sa chiseán nuair atá ticéid á gceannach ar ár suíomh gréasáin.

De ghnáth, ní bhíonn faisnéis ar bith a shainaithneodh an duine sna fianáin seo agus socraíonn Iarnród Eireann iad chun seirbhísí sonracha a chur ar fáil, amhail idirbhearta ríomhthráchtála. 

Fianáin a Fheiceáil agus a Bhainistiú

Fianáin Feidhmíochta agus Anailíseacha

Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis staitistiúil a bhailiú maidir le cuairteoirí chuig an suíomh gréasáin agus maidir leis na leathanaigh ar a bhféachann siad. Ligeann na fianáin seo d’úsáideoirí eispéireas ardchaighdeáin a fháil trí thairiscintí oiriúnaithe a chur ar fail dóibh agus trí shainaithint agus réiteach thráthúil a éascú i gcás saincheisteanna ar bith a thagann chun cinn.

Déantar faisnéis arna bailiú ag na fianáin seo a chomhiomlánú agus a úsáid go hanaithnid. *I gcás go gcuirtear faisnéis phearsanta ar fáil, amhail ainm, seoladh ríomhphost, logáil isteach meán shóisialta nó uimhir theagmhála, ní úsáidtear í ach chun críche na cumarsáide ach chun teagmháil a dheanamh leat maidir leis an ábhar faoina ndearna tú teagmháil linn.

Fianáin a Fheiceáil agus a Bhainistiú

Fianáin a Fheiceáil agus a Bhainistiú

Fianáin dírithe agus fógraíochta

In éineacht lenár gcomhpháirtithe agus ár bhfógróirí, úsáidimid fianáin chun fógraí a mheasaimid a bhaineann leat agus le d’ábhair spéise a chur ar taispeáint. Féadfaidh fógróirí agus comhpháirtithe tríú páirtí anailís a dhéanamh ar shonraí a bhailíonn siad faoin úsáid a bhaineann úsáideoirí as ár suíomhanna gréasáin ionas gur féidir leo fógraí a thaispeáint duit ar ár suíomhanna gréasáin nó ar shuíomhanna gréasáin tríú páirtí. Oibrímid freisin le fógróirí chun fógraí dár gcuid féin a thaispeáint ar shuíomhanna gréasáin tríú páirtí, bunaithe ar fhianáin a shocraítear ar do chuairt chuig ár suíomhanna gréasáin. Féadfaidh fógróirí úsáid a bhaint freisin as faisnéis a bhaineann le do ghníomhaíocht roimhe seo ar an idirlíon chun na fógraí a thaispeántar ar ár suíomhanna gréasáin a oiriúnú. Is féidir fianáin fógraíochta/dírithe a úsáid freisin chun na freagairtí a thug tú ar fhógraí áirithe a rianú, rud a chabhraíonn le fógróirí a chinntiú go bhfeiceann tú na fógraí is ábhartha amach anseo, idir fhógraí ar ár suíomhanna gréasáin féin agus fhógraí ar shuíomhanna gréasáin tríú páirtí.

Fianáin a Fheiceáil agus a Bhainistiú

Fianáin eile tríú páirtí

Cuid de na fianáin a shocraítear ar ár suíomhanna gréasáin, ní bhaineann siad le hIarnród Éireann ar chor ar bith. Nuair a thugann tú cuairt ar leathanach ar a bhfuil ábhar ó thríú páirtí leabaithe, amhail YouTube, Twitter nó Facebook, féadfaidh na soláthraithe seirbhíse seo a bhfianáin féin  a shocrú ar do bhrabhsálaí gréasáin.

Ní rialaímid úsáid na bhfianán seo agus ní féidir linn iad a rochtain toisc nach mbíonn rochtain ag páirtí ar bith eile ar fhianáin ach ag na páirtithe a shocraíonn iad an chéad lá riamh. Ba cheart suíomhanna gréasáin tríú páirtí a sheiceáil chun tuilleadh eolais a fháil maidir le fianáin agus Beartas maidir le Fianáin na dtríú páirtithe seo.

Fianáin a Fheiceáil agus a Bhainistiú

Fianáin a rialú agus a dhíchumasú

Mura dteastaíonn uait go nglacann do bhrabhsálaí le fianáin, is féidir rogha a chur ar siúl i do shocrúcháin brabhsálaithe gan glacadh le fianáin. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le conas glacadh fianán a chasadh as, tagair don fheidhm “Cabhair” i do bhrabhsálaí.

Má dhíchumasaítear tacaíocht fianán, tabhair do d’aire go bhfuil seans nach bhfeidhmeoidh an Suíomh gréasáin i gceart agus seans nach mbeidh tú in ann na gnéithe agus na seirbhísí ar fad atá air a úsáid ina n-iomláine. Cliceáil ar an nasc chun tuilleadh eolais a fháil maidir le fianáin a bhainistiú, lena n-áirítear conas díliostáil ó fhianáin feidhmíochta a fháil.

Chun na fianáin ar fad a fheiceáil ag obair ar ardán, is ann do roinnt uirlisí úsáideacha a ligfear duit féachaint ar cad atá á rianú agus tugann cuid díobh rogha duit rianú a dhíchumasú saor in aisce mura bhfuil sé ag teastáil uait.

Déan teagmháil linn

Roimh theagmháil a dhéanamh linn, déan athbhreithniú ar an eolas thuasluaite.

Faisnéis in Easnamh, Ceisteanna Ginearálta nó AiseolasGearáin nó Iarratais um Chosaint Sonraí
Iarnród Éireann - Cainéil Dhigiteacha
Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath
D01 V6V6

digital@irishrail.ie
Iarnród Éireann - Oifigeach Cosanta Sonraí
Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1
D01 V6V6

dpo@irishrail.ie