Skip to main content

Slándáil Custaim agus Brexit

New UK custom changes

The UK is introducing new customs and SPS requirements on all goods being imported into UK from January 31st 2024. 

If you export goods to or through UK, you will be affected by the new changes. 

Ioncam & Custaim

Sa phríomhchalafort in Europort Ros Láir, tá both éascaithe trádála de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun cabhrú le paisinéirí agus leis an tionscal lasta. Déileálann an both seo le ceisteanna a bhaineann le hearraí iompórtála, earraí easpórtála agus dearbhuithe neamh-AE. 

An Roinn Talmhaíochta

Laistigh de thailte daingne Europort Ros Láir, tá an Roinn Talmhaíochta ar an láthair chun freagra a thabhairt ar cheist ar bith a bhaineann le cúrsaí talmhaíochta, beostoc nó eachaí, nó ceisteanna ginearálta a bhaineann le peataí. Tá oifig na Roinne Talmhaíochta lonnaithe gar do Bheart a hAon ar an gcé. Tá an oifig inrochtana nuair atá custaiméirí lasta agus custaiméirí taistil tar éis seiceáil isteach lena gcomhpháirtithe taistil. Caithfidh feithiclí go léir, idir fheithiclí taistil agus feithiclí lasta, a bhfuil ainmhithe á n-iompar acu cuairt a thabhairt ar an Roinn Talmhaíochta roimh dóibh bhordáil.  

Europort Ros Láir agus Brexit

Beidh athruithe i ndán d’Éirinn agus dár gcomhpháirtithe AE de bharr chinneadh na Ríochta Aontaithe an tAontas Eorpach a fhágáil. 

Further relevant Brexit information: