Skip to main content

Rosslare Europort Masterplan

We are working to transform Rosslare Europort, to improve your port and your facilities. While planning your trip please be aware that there are changes to the port layout and parking facilities. Please allow sufficient time before your departure to familiarise yourself of the changes. We apologise for the inconvenience during these essential works.

Slándáil Custaim agus Brexit

Ioncam & Custaim

Sa phríomhchalafort in Europort Ros Láir, tá both éascaithe trádála de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun cabhrú le paisinéirí agus leis an tionscal lasta. Déileálann an both seo le ceisteanna a bhaineann le hearraí iompórtála, earraí easpórtála agus dearbhuithe neamh-AE. 

An Roinn Talmhaíochta

Laistigh de thailte daingne Europort Ros Láir, tá an Roinn Talmhaíochta ar an láthair chun freagra a thabhairt ar cheist ar bith a bhaineann le cúrsaí talmhaíochta, beostoc nó eachaí, nó ceisteanna ginearálta a bhaineann le peataí. Tá oifig na Roinne Talmhaíochta lonnaithe gar do Bheart a hAon ar an gcé. Tá an oifig inrochtana nuair atá custaiméirí lasta agus custaiméirí taistil tar éis seiceáil isteach lena gcomhpháirtithe taistil. Caithfidh feithiclí go léir, idir fheithiclí taistil agus feithiclí lasta, a bhfuil ainmhithe á n-iompar acu cuairt a thabhairt ar an Roinn Talmhaíochta roimh dóibh bhordáil.  

Europort Ros Láir agus Brexit

Beidh athruithe i ndán d’Éirinn agus dár gcomhpháirtithe AE de bharr chinneadh na Ríochta Aontaithe an tAontas Eorpach a fhágáil. 

Further relevant Brexit information: